Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Fiskeravgiften blir ikke refundert ved avlyste reiser/fisketurer. Mer informasjon om fiskeravgiften finner du her:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fiske/betale-fiskeravgift/

Priser

Enkeltperson
Enkeltperson over 18 år, for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
329 kr
Familie
Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe), for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
525 kr
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
820 kr
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
498 kr
Spørsmål? Kontakt oss via Svartjenesten Miljødirektoratet