Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Brukerveiledning og ofte stilte spørsmål

Mer informasjon om fiskeravgiften finner du her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/Fiskeravgift/

Priser

Enkeltperson
Enkeltperson over 18 år, for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
NOK 260,00
Familie
Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe), for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
NOK 415,00
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
NOK 649,00
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
NOK 394,00