Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Brukerveiledning og ofte stilte spørsmål

Mer informasjon om fiskeravgiften finner du her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/Fiskeravgift/

Priser

Enkeltperson
Enkeltperson over 18 år, for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
NOK 260,00
Familie
Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe), for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag
NOK 415,00
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli
NOK 649,00
Fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
Fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli
NOK 394,00

Har du betalt fiskeravgiften i januar 2017?

Vi har dessverre oppdaget en feil med betalingene som er gjennomført i januar. På grunn av en feil hos leverandøren av betalingstjenesten har ikke betalingen blitt gjennomført, selv om du har mottatt en kvittering fra oss. På din kontoutskrift vil du kunne se at fiskeravgiften ikke er belastet. Dette gjelder de som har betalt før 30. januar.

Feilen er nå rettet og vi ber deg derfor betale fiskeravgiften for å motta en gyldig kvittering. De som er berørt er varslet per e-post.